Varsling af prisstigning for 2024

2. oktober 2023

 

 

Bestyrelsen har besluttet, at hæve varmeprisen i det kommende regnskabsår. Dette begrundes med store prisstigninger på brændsel, samt et i indeværende år lavt varmesalg. Det milde vejr i 2023 har betydet, at Brovst Fjernvarme i år forventer et varmesalg cirka 10% under budgettet. Størrelsen på prisstigningen besluttes først når oktober regnskabstallene er kendt.

//