Ny varmecentral fremtidssikrer fjernvarmeforbrugerne i Brovst

Brovst Fjernvarme har valgt en række teknologier, der supplerer hinanden i den nye varmecentral.

Forbrugerne kan forvente samme lave priser og mere grøn fjernvarme.

 

”Vi stod over for den situation, at rådighedsbeløbet for elproduktion forsvandt med udgangen af 2018, og det truede med, at varmepriserne ville stige, hvis vi ikke gjorde noget. Samtidig er det fra politisk hold besluttet, at gasproduktion skal udfases, og da vi har ældre og urentable gasmotorer, så skulle der ske noget, siger Hans Hulthin Rasmussen, bestyrelsesformand i Brovst Fjernvarme.

Som flere andre fjernvarmeselskaber har Brovst Fjernvarme været i den situation, at både ændret lovgivning, krav til CO2-udledning og nye teknologier betød, at de skal udskifte deres energianlæg.

Brovst Fjernvarme har sammen med rådgivende ingeniører over de seneste år afsøgt mulighederne på markedet for at finde det rette løsning.

 

Træflisanlæg og varmepumpe er klimavenlige løsninger

Valget faldt på en løsning, hvor flere teknologier supplerer hinanden: en varmepumpe, et træflisanlæg samt en eksisterende elkedel som reservelast.  

Med den nye sammensætning af teknologier til varmecentralen forventer Brovst Fjernvarme, at de kan udnytte kapaciteten bedst muligt over hele året.

”Vi forventer, at vi bruger varmepumpen i sommerhalvåret, mens fliskedlen hjælper til i fyringssæsonen. På den både udnytter vi kapaciteten bedst muligt over hele året. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at vi kan holde varmeprisen på samme niveau som nu. Selvfølgelig med det forbehold, at der kommer et lovindgreb, som ændrer på eksempelvis afgift på brændsler,” siger Hans Hulthin Rasmussen.

Udover prisen har det været vigtigt, at det nye anlæg opfylder de skærpede miljømæssige krav. Den eldreven varmepumpe og træflisanlægget gør, at Brovst Fjernvarme opfylder kravene.

”Vi har en hensigtserklæring med et lokalt skovbrug, Øland Skov, om at aftage træflis fra deres skovområde, så vi dermed minimerer transporten af brændsler. Træflisen er certificeret bæredygtig, så vi sikrer os, at træflisen er dyrket og produceret under ansvarlige forhold,” siger Hans Hulthin Rasmussen.

 

Ny bygning til varmecentralen

Til at huse det nye anlæg har Brovst Fjernvarme erhvervet en 33.000 m2 stor grund uden for byen. Her har man gået efter en stor grund, fordi det også er med til at fremtidssikre fjernvarmen for de 1.300 forbrugere. Der benyttes cirka en tredjedel af arealet til at opføre den nye bygning, mens den resterende del kan benyttes til eventuelle kommende mere pladskrævende udvidelser på et senere tidspunkt.

Den nye bygning bliver 12 meter høj og 50 meter lang. Her har Brovst Fjernvarme fundet en løsning, som integrerer bygningen i terrænet.

”Den nye bygning indgår i landskabet. I dialog med arkitekten har vi lagt stor vægt på placering og udseende af bygningen. Den bliver bygget i terrænet og med en markant facade ud mod vejen, så det samlet set passer bedst muligt ind i omgivelserne,” forklarer Hans Hulthin Rasmussen.

Udover den nye bygning bevarer Brovst Fjernvarme den eksisterende bygning til administration samt gaskedler till spids- og reservelast. Samtidig skal der etableres en ledning mellem den nye bygning til det nuværende ledningsnet.

 

Fakta

Brovst Fjernvarme har ca. 1.300 forbrugere

Træfliskedlen er fra Verdo og har effekt på 5,5 MW

Varmepumpen er fra Tjæreborg

Styringsanlægget er fra Verdo

Bygning er tegnet af Arkikon og opføres af Verdo

//