Den nye bygning

”Den nye bygning indgår i landskabet. I dialog med arkitekten har vi lagt stor vægt på placering og udseende af bygningen. Den bliver bygget i terrænet og med en markant facade ud mod vejen, så det samlet set passer bedst muligt ind i omgivelserne,” forklarer Hans Hulthin Rasmussen.

Udover den nye bygning bevarer Brovst Fjernvarme den eksisterende bygning til administration samt gaskedler till spids- og reservelast. Samtidig skal der etableres en ledning mellem den nye bygning til det nuværende ledningsnet.

 

//