Afkøling af fjernvarme

1. februar 2019

Vi oplever tit at vi ikke bliver taget seriøst når vi gør forbrugere opmærksom på at de har en dårlig afkøling. Det forstår vi godt da deres anlæg stadig forsyner deres hus og det har den varme de skal bruge.

Ganske anderledes er det for de folk der skal drifte anlægget.

En dårlig afkøling betyder at vi skal pumpe en meget større del af fjernvarme vandet hen til forbrugeren end vi havde beregnet da en af de største energitab for værket ligger i rørene i jorden, hvis vi skal pumpe varmt vand retur fra kunderne bliver rørvarmetabet dobbelt så stort.

dernæst skal pumperne have mere el for at kunne pumpe ekstra meget. Selvom vi pumper alt hvad vi formår, kan det på en kold dag ske at vi ikke kan følge med og dem, der bor længst væk fra værket oplever at de ikke kan få nok varme på de tidspunkter de mest har behov. Så ringer man selvfølgelig til fjernvarmen og klager til driftspersonalet. Vi kan ikke gøre ret meget her og nu. Men det ærgre os at vi ved at der er kunder der stort set sender det varme vand retur til os uden at udnytte den energi der ligger i det. og dermed hælder det pumpe tryk vi mangler ud i den blå luft. 

Hvis man læser de regler der tilknyttet til brugen af fjernvarme Tekniske Leverings bestemmelser kan man se at der er sat helt faste rammer for hvor meget ens anlæg skal kunne afkøle. Der er også sat rammer for hvor meget det koster at undlade at afkøle nok. Afsnit 3.2 giver en ide om hvad det kunne koste et normalhus at afkøle for dårligt.

Eks: Huset har et forbrug på 18,1 Mwh har en gennemsnitlig afkøling på 18 grader så vil det koste (40-18)x18,1x(0,8/100)x500=995,50 kr. om året.

Hvis man regner på det ud fra de tab værket bliver påført er det faktisk billigt. Men nu har bestyrelsen for ikke syntes det var nødvendigt at indføre afkølings tarif endnu. Og dialog er da også bedre, men det kræver at man læser sin årsopgørelse og hvis ens afkøling er under 30-40 grade bør man undersøge sit anlæg har man bygget om og har fjernet radiatorer har man så husket at de tilbageblevne skal være større for at yde det samme? Har man varmtvandseksler virker styringen så? de bliver ofte sløve efter 8-10 år og sidder fast i åben position.