varsling om prisstigning

1. oktober 2022

I henhold til Varmeforsyningsloven varsler Brovst Fjernvarme prisstigning pr. 1. jan. 2023.

Prisstigningen er på kr. 100,00 incl. moms. pr MWh.

DVS at prisen pr. MWh vil være kr. 600,00 incl. moms.

Stigningen skyldes primært udvikling i prisen på flis og el til pumpedrift.

 

Bestyrelsen ved Brovst Fjernvarme a.m.b.a.