05-09-2019 Lukning af forsyning pga. omlægning af rør. Rantzausvej,Schibstedsvej, Grabowsvej, Ole Langes Vej, Kirsten Holcks vej.

3. september 2019

lukning nord for værket.

vi skal nu have overstået sidste etape af sommerens renovering af forsyning til de nordlige veje. forhåbentligt vare det mange år før vi igen skal grave i området.