generalforsamling

5. februar 2019

Brovst Fjernvarme indkalder til ordinær generalforsamling d. 13-2-2019 i Brovst sport og kultur center kl. 1930.

dagsorden iflg. vedtægter.